Spēles saturs

Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle „Jaunie Rīgas sargi” ir Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra Jauno plānošanas politikas iniciatīvu sastāvdaļa, lai popularizētu Nacionālos Bruņotos spēkus un rekrutētu jauniešus dalībai Jaunsardzes kustībā.

Jaunsardzes un informācijas centrs 2010.gada 20.maijā ir reģistrējis preču zīmi „Jaunie Rīgas sargi” (Reģistrācijas Nr. M 62157).

Spēles organizēšanu nodrošina JIC, sadarbībā ar AM un NBS, kā arī pašvaldībām un novadu instruktoriem spēles norises vietās.

Spēles saturu un aktivitātes pielāgo katrai norises vietai, atkarībā gan no ģeogrāfiskās atrašanās, gan vēstures notikumiem konkrētajā novadā.

Sagatavojot spēles scenāriju, jāņem vērā, lai spēlei būtu aizraujošs un emocionāli piesātināts saturs, kas nodrošinātu jauniešu patriotisko audzināšanu un iespēju lietderīgi un aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Spēles pārbaudījumiem, vizuālajam noformējumam, kā arī pasākuma iekšējai dramaturģijai jāatbilst kopīgam stilam un principiem. Spēlei jāapvieno fizisko pārbaudījumu un radošu uzdevumu elementi, tādi kā atjautības pārbaudījumi, viktorīnas, zīmēšanas konkursi u. tml. šādu tematu ietvaros: NBS vēsture, Latvijas (un attiecīgā rajona, reģiona, pilsētas) vēsture sabiedriski politiskā kontekstā, kā arī valstiskuma tapšanas un atjaunošanas vēsture, NBS mūsdienās, Jaunsardzes organizācijas vēsture un darbība mūsdienās, Latvijas sabiedriski politiskās dzīves aktualitātes nacionālajā un starptautiskajā kontekstā.

Spēles mērķi

  1. Popularizēt Jaunsardzes kustību un Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) pusaudžu un jauniešu vidū, saistošā veidā veicot jauniešu patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas stiprināšanu.
  2. Izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas, kā arī starptautiskajiem jautājumiem;
  3. Sniegt pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā;
  4. Sniegt pamatiemaņas, darbojoties āra dzīves apstākļos (lauka apstākļos).